Đề xuất có quy định bắt buộc ISP, nhà mạng thực hiện lộ trình phát triển IPv6

Đánh giá kết quả hoạt động thúc đẩy triển khai IPv6 tại Việt Nam trong thờigian qua, VNNIC nhấn mạnh, với các nỗ lực bền bỉ, hoạt động đúng hướng của BanCông tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia và sự hưởng ứng thực tế của doanhnghiệp, năm 2016 kết quả triển khai cung cấp dịch vụ IPv6 đến người sử dụng ViệtNam đã có bước khởi sắc đáng kể.

Từ chỗ chỉ số người dùng IPv6 Việt Nam chỉ đạt khoảng 0,05% vào tháng 4/2016- thời điểm tổng kết giai đoạn II Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6 và triểnkhai Kế hoạch công tác năm 2016 của Ban công tác thúc đẩy phát triển Ipv6; đếnnay với tỉ lệ truy cập Internet qua IPv6 đã đạt khoảng 5%, Việt Nam đã vươn lênđứng thứ 2 khu vực ASEAN và đứng thứ 4 khu vực châu Á (sau Nhật Bản, Malaysia vàẤn Độ) về kết quả triển khai IPv6.

Tuy nhiên, với vai trò thường trực Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốcgia, VNNIC cũng cho biết, tuy có những tiến triển đáng kể trong kết quả triểnkhai IPv6 thực tế song tỉ lệ ứng dụng IPv6 của Việt Nam vẫn còn thấp so với tỉlệ trung bình chung của khu vực và trên thế giới (khoảng 13% vào thời điểm hiệntại) và vẫn còn những điểm tồn tại cần được nỗ lực giải quyết để đảm bảo có thểthực hiện được mục tiêu Kế hoạch hành động quốc gia về IPv6.
Cụ thể, theoVNNIC, một tồn tại của công tác thúc đẩy phát triển IPv6 tại Việt Nam trong thờigian vừa qua là mức độ hỗ trợ và triển khai cung cấp dịch vụ IPv6 của ISP vàdoanh nghiệp viễn thông còn chưa đồng đều, kết quả của Việt Nam chủ yếu đến từFPT Telecom. Trong khi đó, các doanh nghiệp lớn khác như VNPT, Viettel, mức độtriển khai cung cấp dịch vụ chưa cao, đặc biệt là chưa có chỉ số dịch vụ di động4G LTE; và trong khi quốc tế triển khai mặc định với IPv6, doanh nghiệp viễnthông Việt Nam cũng chưa mạnh dạn triển khai.

Bên cạnh đó, công tác triển khai IPv6 tại Việt Nam còn có một số tồn tại khácnhư: chính sách IPv6 cho doanh nghiệp chỉ mang tính thúc đẩy, chưa có chế tàibắt buộc đủ mạnh để doanh nghiệp thực hiện đúng lộ trình Kế hoạch hành động quốcgia về IPv6; tỉ lệ ứng dụng IPv6 trong khối cơ quan Đảng, Nhà nước còn rấtthấp.

Để giải quyết các tồn tại nêu trên, đảm bảo mục tiêu tổng thể quốc gia vềIPv6 là Internet Việt Nam hoạt động an toàn và tin cậy trên nền tảng địa chỉIPv6, thường trực Ban công tác đề xuất Bộ trưởng Bộ TT&TT chỉ đạo Ban Côngtác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia tiếp tục bám sát và thực hiện mục tiêu Kếhoạch hành động quốc gia về IPv6, tiếp tục đốc thúc các cơ quan, tổ chức, doanhnghiệp thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch theo đúng tiến độ.

Đồng thời, thường trực Ban công tác cũng kiến nghị Bộ trưởng giao Cục Viễnthông chủ trì phối hợp cùng với VNNIC, Vụ Pháp chế triển khai thực hiện, bổ sungquy định chính sách bắt buộc hỗ trợ IPv6 trong quá trình xây dựng, sửa đổiVBQPPL và trong hoạt động quản lý doanh nghiệp, cấp phép, gia hạn giấy phép dịchvụ viễn thông, 4G LTE; triển khai hoạt động kiểm tra, đốc thúc doanh nghiệptriển khai dịch vụ IPv6 vào những năm cuối của Giai đoạn 3 Kế hoạch hành độngquốc gia về IPv6.

Bên cạnh đó, thường trực Ban công tác kiến nghị Bộ trưởng giao Vụ CNTT, CụcTin học hóa chủ trì phối hợp với VNNIC và các đơn vị khác triển khai yêu cầu bắtbuộc và tăng cường mức độ ứng dụng IPv6 trong khối Chính phủ, các cơ quan Đảngvà Nhà nước gồm: mạng lưới, dịch vụ công, ứng dụng Chính phủ điện tử, cácwebsite chính của Cơ quan Đảng, Nhà nước phải hỗ trợ IPv6; đề xuất nội dung hoạtđộng về thúc đẩy triển khai IPv6 với Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT, xây dựngChỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy ứng dụng địa chỉ IPv6.

Đồng thời, giao VNNIC yêu cầu và giám sát việc triển khai trong hệ thống cácNhà đăng ký tên miền “.VN”, tăng cường mức độ ứng dụng IPv6 trên tên miền quốcgia Việt Nam “.VN”, đảm bảo hệ thống quản lý, cung cấp các dịch vụ đăng ký vàduy trì tên miền “.VN” và hệ thống máy chủ DNS của Nhà đăng ký cung cấp dịch vụtên miền “.VN” hỗ trợ song song IPv4/IPv6.

Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo, đặc biệt cho khối Nhànước, Chính phủ; tiếp tục mở rộng truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng,doanh nghiệp và cơ quan Đảng, Nhà nước, tăng khả năng tiếp cận và việc sử dụngphổ dụng dịch vụ IPv6, thường thực Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốcgia đề xuất giao VNNIC chủ trì thực hiện phát triển trang tin về mức độ hỗ trợIPv6 của Việt Nam tại địa chỉ: www.vietnamIPv6ready.vn, đẩymạnh hoạt động đăng ký chứng nhận sẵn sàng với IPv6 (IPv6 Ready logo), đặc biệtlà chứng nhận website sẵn sàng IPv6.

Ngoài ra, VNNIC đề xuất Ban Công tác tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạtđộng học tập, hợp tác quốc tế về thúc đẩy triển khai địa chỉ IPv6.

 

Theo Ictnews


Số lượt đọc: 612
Đánh giá:
Đánh dấu tin này:
In tin này:

 Kiến thức căn bản

 Liên kết trang web