330,7 triệu tên miền được đăng ký trên Internet

VeriSign nhận định sự sụt giảm khoảng 1,2 triệu tên miền trên toàn cầu tươngđương với tỷ lệ suy giảm 0,4% so với quý II/2017. Tuy nhiên, so với cùng kỳ nămngoái, số lượng tên miền lại tăng trưởng 1,1%.

Cùng đó tổng số lượt đăng ký tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 145,8triệu trong cơ sở tên miền trong quý III, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái(đến ngày 30/9/2017, tên miền .com đạt 130,8 triệu đăng ký, trong khi tên miền.net có tổng cộng 15 triệu đăng ký).

Cũng trong quý III, tổng số đăng ký tên miền mới dạng .com và .net đạt 8,9triệu. Trong khi đó, con số này cùng kỳ năm ngoái chỉ là 8,3 triệu.

Verisign là công ty hàng đầu toàn cầu về tên miền và an ninh mạng. Verisignđảm bảo tính bảo mật, ổn định của các cơ sở hạ tầng và dịch vụ Internet, bao gồm.com và .net và hai máy chủ root của mạng Internet, cũng như thực hiện chức năngnhà duy trì vùng root cho lõi hệ thống tên miền (DNS) của mạng Internet.

Trong khi đó các dịch vụ bảo mật của Verisign bao gồm phòng chống tấn công từchối dịch vụ phân tán và quản lý DNS.

 

Định kỳ hàng quý, VeriSign thực hiện và công bố báo cáo tóm tắt ngành tênmiền nhằm mục đích cung cấp cho người dùng Internet trên toàn thế giới nhữngnghiên cứu và dữ liệu thống kê, phân tích về ngành tên miền.

30/1/2018

Số lượt đọc: 645
Đánh giá:
Đánh dấu tin này:
In tin này:

 Kiến thức căn bản

 Liên kết trang web