Quý khách đang ở:   Sản phẩm > Access Points
  Access Points

Phím PUSH được thiết kế giúp cho việc xác nhận thêm thiết bị vào hệ thống mạng không dây một cách đơn giản. Với tính năng Wi-Fi Protect SetupTM chỉ việc xác thực bằng cách nhấn phím trên thiết bị và với thiết bị khác để tạo kết nối không dây. Thiết bị và cấu hình an ninh là một tiện ích dựa trên cáu hình tiện ích.


 Liên kết trang web