Hướng dẫn cài đặt

Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình chia Q-VLAN trên sản phẩm Linksys SW-Access SG 300-28 nhằm mục chia các nhóm port trên 02 switch để bảo mật giữa các nhóm port.

Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cấu hình nhanh E2700 hoạt động ở chế độ PPPoE và Access Point với mã hóa WPA2-Personal.

Mong muốn sử dụng hệ thống mạng không dây để chia sẻ kết nối internet cũng như tài nguyên trong mạng LAN cho máy tính xách tay có thể sử dụng một cách an toàn. Khở tạo mạng không dây dành riêng cho khách (GUEST) truy cập,kết nối với internet

Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình chia Q-VLAN trên sản phẩm Linksys SW-Access SG 300-28 nhằm mục chia các nhóm port trên cùng switch để bảo mật giữa các nhóm port.

Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cấu hình tính năng chia sẻ ổ cứng gắn ngoài khi kết nối với EA4500 cho phép người dùng trong mạng truy cập vào ổ cứng này

Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cấu hình nhanh EA4500 hoạt động ở chế độ PPPoE và Access Point với mã hóa WPA2-Personal.

Trong bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cấu hình tính năng Port Forwardingtrên EA4500 cho phép hất dịch vụ trong mạng

Đây là tính năng cho phép kết nối thiết bị lưu trữ như ổ cứng cắm ngoài, usb qua cổng USB trên router để chia sẻ dữ liệu trên hệ thống mạng không dây


 Liên kết trang web